МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.wallartdesign-bg.com
Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията междуwww.wallartdesign-bg.com от една страна и потребителите посещаващи или използващи услугите на Интернет сайта wallartdesign-bg.com на Интернет адрес www.wallartdesign-bg.com
ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ

www.wallartdesign-bg.com е Интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чийто собственик е фирма ет "Пади-Пламен Атанасов" ". Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на продукти през интернет мрежата. Всички цени, посочени в този сайт, са крайни.

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всеки, който е заредил, в Интернет, страницата на www.wallartdesign-bg.com.
“ПОРЪЧКА” е заявката за закупуване на избраната услуга/продукт при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.
"ПРОДУКТИ" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.
"УСЛУГИ" са всички действия, осъществявани от wallartdesign-bg.com при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Продукт/Продукти от Сайта.
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които wallartdesign-bg.com предоставя УСЛУГИ на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.wallartdesign-bg.com на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки ПОТРЕБИТЕЛ.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ
ПОТРЕБИТЕЛ може да получи достъп до всички или част от функциите на www.wallartdesign-bg.com след като попълни форма за регистрация.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава
1. да предостави точни и вярни данни за себе си;
2. да обновява данните си, когато има промяна;
3. да запази в тайна своята парола за достъп;
4. да не се представя за други лице;
5. чрез въведените данни да не нарушава правата на 3-то лице;
6. да не използва обидни и вулгарни термини.
Неизпълнението на което и да е от горе описаните задължение е нарушение на ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ и www.wallartdesign-bg.com си запазва правото да откаже или унищожи регистрация на ПОТРЕБИТЕЛ без предварителното му съгласие.
ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ
При посещение или използване на услугите на www.wallartdesign-bg.com ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават:
1. Да не публикуват, в коментари и мнения, съдържание или линк (Интернет връзка) към Интернет страница съдържаща, според действащото българско законодателство, незаконни материали.
2. Да не тормозят, досаждат, обиждат или да не накърняват достойнството под каквато и да е форма на другите ПОТРЕБИТЕЛИ на www.wallartdesign-bg.com
3. Да не се представят за трето лице или да подтикват другите ПОТРЕБИТЕЛИ да правят това.
4. Да не се опитват да получат достъп до личната информация на други ПОТРЕБИТЕЛИ на www.wallartdesign-bg.com
5. Да не се опитват посредством компютърни програми или други технически помощни средства да манипулират действията в сайта www.wallartdesign-bg.com
6. Да не публикуват, в коментари и мнения, линкове (Интернет връзки) към Интернет сайтове, които имат за цел заблуждаването на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ с цел печелене на пари или други схеми на препращане от сайт на сайт отново с цел заблуждаване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
7. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.
8. Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.
9. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е www.wallartdesign-bg.com или трето лице.
Неспазването на едно или повече от горе описаните правила се счита да нарушение на ПРАВИЛАТА ЗА ПОВЕДЕНИЕ и www.wallartdesign-bg.com си запазва правото да предприеме необходимите действия с цел защита целостта на системите си и защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си.
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА www.wallartdesign-bg.com
www.wallartdesign-bg.com се задължава да спазва в рамките на своите възможности следните условия:
1. Да съхранява и защитава личната информация предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
2. Да не споделя, продава, подарява и дава достъп до личните данни на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ с и на трети лица без предварителното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
3. Да помага на органите на реда на Република България при доказано нарушение с цел идентифицирането на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършил това нарушение.
4. Да осигурява непрекъсваем Интернет достъп до услугите, които предлага.
5. www.wallartdesign-bg.com не носи отговорност в случаите, когато информация или линк публикуван от ПОТРЕБИТЕЛ нарушава закона или накърнява достойнството на трето лице. ПОТРЕБИТЕЛЯТ публикувал тази информация носи цялата отговорност за своите действия.
6. www.wallartdesign-bg.com не носи отговорност за имуществени или морални щети нанесени в следствие на информацията, която е публикувана на Интернет сайта.
7. За забавяне на доставка, по независещи от www.wallartdesign-bg.com причини, www.wallartdesign-bg.com не носи отговорност.
8. www.wallartdesign-bg.com си запазва правото да спира достъпа до страниците си и редактирането им по всяко време, без предупреждение.
9. www.wallartdesign-bg.com не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки(тези грешки могат да бъдат, но не се ограничават с: правописни, пунктоационни и други) и че достъпът до тях е непрекъснат.
10. В случай, че цената на продукт е изписана грешно, поради печатна грешка или грешка в ценовата информация получена от нашите продавачи, www.wallartdesign-bg.com си запазва правото да отхвърли или откаже всички поръчки на продукти с грешно изписана цена, независимо дали поръчката е била потвърдена и парите са били взети от Вас. Ако от Вас са били взети пари по подобен начин, www.wallartdesign-bg.com незабавно ще ги възстанови.

Реклама

Банер

Информационен Бюлетин

Въведете име и имейл,за да се запишете за получаване на информационен бюлетин

Онлайн помощ в SKYPE

Онлайн помощ в SKYPE

chat wallartdesignbg
кликнете върху иконата,за да стартирате чата

Посетители онлайн

В момента има 58 посетителя в сайта

Нови продукти

Брояч

В момента има 891 продукта в нашия интернет магазин!